Dobre wieści dla wszystkich cyklistów. Podpisano Europejską Deklarację w Sprawie Transportu Rowerowego

Szansa na nowe ułatwienia dla rowerzystów m.in. jeszcze więcej ścieżek i łatwiejszy dostęp do stacji ładowania rowerów elektrycznych! Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska podpisały Europejską Deklarację w Sprawie Transportu Rowerowego.

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się kwestiom zrównoważonego transportu i ekologii. W kontekście tych wyzwań Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska podjęły kolejny ważny krok, podpisując Europejską Deklarację w Sprawie Transportu Rowerowego.

Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego — czego dotyczy?

Najważniejszym postanowieniem zawartym w Deklaracji w Sprawie Transportu Rowerowego jest uznanie roweru za pełnoprawny środek transportu. Co istotne, w deklaracji ujęto całą gamę pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni, w tym takie rowery elektryczne.

W nowym dokumencie pojawiło się wiele istotnych zobowiązań dotyczących opracowywania polityk transportu rowerowego, tworzenia lepszej infrastruktury rowerowej oraz zachęcania do inkluzywnej, przystępnej cenowo mobilności. Chodzi o tworzenie warunków, które umożliwią każdemu — niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego — skorzystanie z roweru jako środka transportu. Jednym z kluczowych punktów deklaracji jest również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla rowerzystów, a także działania edukacyjne.

U podstaw zadeklarowanych przedsięwzięć leżą nie tylko kwestie ekologiczne i dążenie do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu, eliminacji zanieczyszczeń, ale również doprowadzenie do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli i obywatelek Europy. Podkreślono, że jazda na rowerze to forma umiarkowanej aktywności fizycznej, która zmniejsza ryzyko chorób i przedwczesnej śmierci powiązanej z siedzącym trybem życia.

Co istotne, opisane w deklaracji działania mają być realizowane na różnych szczeblach: unijnym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Śmiało, można stwierdzić, że to wyraźny sygnał, że rozwój infrastruktury rowerowej i promowanie tego środka transportu stają się priorytetami na szczeblu europejskim. A to doskonała informacja zarówno dla wszystkich rowerzystów, jak i producentów rowerów, rowerów elektrycznych i akcesoriów do nich przeznaczonych.

Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego, a rowery elektryczne

W podpisanej przez organy Unii Europejskiej deklaracji pojawiły się również istotne informacje dotyczące rowerów elektrycznych. Wśród nich znalazł się zapis dotyczący uwzględniania instalacji punktów ładowania rowerów elektrycznych w miejskim planowaniu przestrzennym oraz na parkingach rowerowych.

Ponadto w jednym z punktów można przeczytać o zobowiązaniu do tworzenia warunków sprzyjających zwiększeniu europejskiej produkcji szerokiego asortymentu rowerów (w tym rowerów elektrycznych i rowerów dla osób z niepełnosprawnościami) oraz części do nich.

W Polsce rynek rowerów elektrycznych od lat rozwija się dynamicznie. W Green Cell bliska jest nam wizja rozwoju świata zrównoważonej energii. Aktywnie uczestniczymy w tym procesie, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie elektromobilności. Do naszych flagowych produktów należą na przykład baterie do rowerów elektrycznych z serii PowerMove produkowane w naszym zakładzie w Skawinie k. Krakowa.

Głęboko wierzymy, że nasze zaangażowanie w tworzenie wysokiej jakości produktów może przyczynić się do zwiększenia popularności rowerów elektrycznych jako ekologicznej alternatywy.

back to top