Biuro GC Biuro GC
/ Dofinansowania UE
Power Bank
CSG SPÓŁKA AKCYJNA
Projekt pt. „Prace badawczo - rozwojowe związane z opracowaniem mobilnego banku zapasowej energii nowej generacji”
(RPMP.01.02.01-12-0611/18).
Mężczyzna trzymający PowerPlay Ultra
Mężczyzna trzymający PowerPlay Ultra
Cele projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie prototypowego mobilnego banku zapasowej energii nowej generacji, który po zakończeniu zaplanowanych prac BR zostanie wdrożony w ramach własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
Planowane Efekty:
Głównym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu dedykowanego osobom prywatnym, które ze względu na swoją aktywność zawodową, czy hobbistyczną potrzebują dostępu do dodatkowego źródła energii o niewielkich wymiarach i dużej pojemności.
Realizacja projektu wpisze się w zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek, przełoży na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz wydatnie zwiększy potencjał badawczy Spółki.
Wartość projektu:
1.226.331,90 zł
(słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 90/100)
Wkład Funduszy Europejskich:
728.899,14 zł
(słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 14/100)
Logotypy jednostek związanych z dofinansowaniem
Ładowarka
CSG SPÓŁKA AKCYJNA
Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej, multi-funkcyjnej, uniwersalnej stacji ładowania przeznaczonej do szerokiej gamy pojazdów elektrycznych z modułem automatycznego rozpoznawania ładowanego pojazdu”
(RPMP.01.02.01-12-0238/19).
Paweł Ochyński trzymający PowerPlay Ultra
Paweł Ochyński trzymający PowerPlay Ultra
Cele projektu:
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania multifunkcyjnej, uniwersalnej stacji ładowania. Rozwiązanie proponowane w projekcie wyróżniać się będzie na tle innych systemów poprzez zapewnienie wieloaspektowej uniwersalności kompatybilności z szerokim spektrum pojazdów od samochodów, poprzez motocykle do hulajnóg, czy wózków elektrycznych jak i całkowita automatyka, wyeliminowanie czynnika ludzkiego w proces doboru parametrów ładowania system zrobi to samodzielnie, w zależności od podpiętego pojazdu. Stacja umożliwi jednoczesne ładowanie samochodu elektrycznego jak i mniejszego pojazdu.
Planowane Efekty:
Głównym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali świata rozwiązania, które wpisuje się w zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek, jakim jest konieczność rozbudowy infrastruktury do obsługi pojazdów elektrycznych, jak i popyt na uniwersalne stacje ładowania.
Realizacja projektu przełoży na wzrost konkurencyjność i innowacyjność Spółki oraz zwiększy potencjał badawczy Spółki.
Wartość projektu:
2.548.746,38 zł
(słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 38/100)
Wkład Funduszy Europejskich:
1.198.021,25 zł
(słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia jeden złotych 25/100)
Logotypy jednostek związanych z dofinansowaniem
Laboratorium
CSG SPÓŁKA AKCYJNA
Projekt pt. „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w laboratorium Green Cell”
(RPMP.01.02.02-12-0156/19).
Labolatorium Green Cell w Krakowie
Labolatorium Green Cell w Krakowie
Cele projektu:
Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej Spółki oraz opracowanie nowych, innowacyjnych produktów tj. ładowarki samochodowej służącej do ładowania mobilnych urządzeń obliczeniowych, prototypu powerbanku służącego do ładowania mobilnych urządzeń oraz pojedynczego modułu zasilacza przeznaczonego do ładowarki samochodów elektrycznych.
Planowane Efekty:
Głównym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów dedykowanych osobom prywatnym, które ze względu na swoją aktywność prywatną i zawodową potrzebują dostępu do dodatkowego źródła energii o niewielkich wymiarach i dużej pojemności.
Realizacja projektu wpisze się w zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek, przełoży na wzrost konkurencyjności i innowacyjności Spółki.
Wartość projektu:
2.080.204,53 zł
(słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery złote 53/100)
Wkład funduszy europejskich:
1.076.678,30 zł
(słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 30/100)
Logotypy jednostek związanych z dofinansowaniem
back to top